Наукові записки. Історичні науки. Випуск 47.

Деталі

Наукові   записки.   Історичні   науки:   Збірник   наукових   статей Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова / Укладачі В. Й. Борисенко, А. Г. Бульвінський, П. В. Дмитренко. — К., Переяслав-Хмельницький: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2002. — Вип. 47. — 264 с.

Фахове видання затверджене ВАК України з історичних та педагогічних наук: Бюлетень ВАК. — 1999. — № б


У статтях аспірантів, докторантів, викладачів навчальних закладів і співробітників наукових установ розглядаються актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії

  З М І С Т

На честь ювіляра
Смолій Валерій (м. Київ)

Слово до читача

Коцур Віктор (м. Переяслав-Хмельницький)
Подвижник української історичної науки (до 60-річчя з дня народження доктора історичних наук, професора  В. Й. Борисенка)

Історичні постаті

Сарнацький Олександр (м. Запоріжжя)
Микола Міхновський: деякі штрихи до громадсько-політичної та просвітницької діяльності наприкінці ХІХ ст.

Сторінки політичної історії

Бабенко Роман (м. Київ)
Розвиток нових владних установ Золотої Орди на Русі.

Борисенко Володимир (м. Київ)
Героїчна оборона Чигирина в 1677—1678 рр.

Мельник Ганна (м. Київ)
Питання Східної Галичини в поглядах та діяльності польських національних демократів 1919—1926 рр.

Суспільно-політичне життя

Візер Світлана (м. Київ)
Православна церква і національно-визвольний рух в Україні в 30-ті роки ХVІІ ст.

Павко Анатолій (м. Київ)
З історії консервативних партійно-політичних структур Східної Галичини ХІХ — початку ХХ ст.

Плекан Юрій (м. Коломия)
Ставлення польських політичних угруповань до польсько-української угоди в Галичині на початку ХХ ст.

Філоретова Лариса (м. Кіровоград)
Національно-визвольна спрямованість опозиційного руху вчителів і учнівської молоді України в 1913 — на початку 1914 рр.

Демидович Людмила (м. Київ)
Православна церква і соціалістична держава в 1917—1918 рр.

Борисенко Мирослав (м. Київ)
Концепції організації простору в тоталітарній культурі 1920—1930-х ро-ків.

Костилєва Світлана (м. Київ)
Основні тенденції розвитку друкованих ЗМІ України у 1999—2000 рр.

Проблеми соціально-економічного розвитку

Крупенко Оксана (м. Ніжин)
Модернізаційні процеси в промисловості Чернігівської губернії другої половини ХІХ ст. (на прикладі Ніжинського повіту).

Казьмирчук Марія (м. Київ)
До питання про діяльність ломбардів України у ХІХ — на початку ХХ ст.

Терела Галина (м. Полтава)
Німецько-австрійські війська на продовольчому ринку Української держави П. Скоропадського.

Сушко Олександр (м. Київ)
Організаційно-господарська роль приватної торгівлі у формуванні внутрішнього ринку України (1921—1927 рр.).

Хмельницька Л. (м. Переяслав-Хмельницький)
Проблема кадрів для промислових трестів України у 20-ті роки ХХ ст.

Глушенок Наталія (м. Київ)
Основні напрямки аграрної політики Німеччини в Рейхскомісаріаті Україна в 1941—1944 рр. (на основі архівних матеріалів).

Соколова І. (м. Київ)
Спеціалісти аграрної сфери АПК: проблеми кількісного та якісного складу.

Зовнішня політика та міжнародні відносини

Бульвінський Андрій (м. Київ )
Українські землі в московській державній та зовнішньополітичній доктрині XV—XVII ст.

Кучменко Елеонора, Кучменко Борис (м. Київ)
Історичний огляд коренів розвитку українсько-британських відносин.

Історико-правові студії

Придибайлова Юлія (м. Київ)
Місце Литовського статуту в пам’ятниках українського права ХVІІ—ХІХ ст.

Нація і культура

Сегеда Ростислав (м. Київ)
Особливості створення Києво-Могилянської колегії.

Левінець Руслан (м. Київ)
Дослідження В. Я. Шульгіним стану освіти в Україні на зламі ХVІІІ— ХІХ ст.

Коптюх Юрій (м. Переяслав-Хмельницький)
Побудова культових споруд у Правобережній Україні в першій половині ХІХ ст.

Вівсяна Інна (м. Кіровоград)
Створення національної школи у 1917—1920 рр. через призму співпраці галицьких та наддніпрянських педагогів.

Кириченко Вікторія (м. Київ)
Культурно-освітні погляди В. В. Зіньківського.

Муценко Яніна (м. Київ)
Співпраця України з Радою Європи в галузі реформування шкільної історичної освіти.

Грані проблеми

Дробот Іван (м. Київ)
ОУН—УПА у боротьбі за державність у післявоєнний період (1945—  50-ті рр.).

Історична думка

Конта Ростислав (м. Київ)
Державотворчі ідеї в програмних документах Кирило-Мефодіївського товариства.

Історіографічний огляд

Дудченко Геннадій (м. Ніжин)
Кирило-Мефодіївське товариство та М. Драгоманова (історіографічний аспект).

Казьмирчук Григорій, Губицький Любомир (м. Київ)
Нова розвідка про громадське життя Лівобережної України 20—60-х рр. ХІХ ст.

Ситніков Олександр  (м. Переяслав-Хмельницький)
Освітній процес в УСРР 1920-х років в історіографії доби сталінського тоталітаризму (1930-і — перша половина 1950-х ро-ків).

Салабай Володимир (м. Київ)
Нове дослідження про вчителів і учнівську молодь України початку ХХ ст.

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Всього відвідувань  

8016120
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
586
5877
6463
6589878
73425
80293
8016120

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2018-12-17 02:38:03
   

Хто на сайті?  

На сайті 56 гостей та відсутні користувачі

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ