Життя факультету  

   

Хто на сайті?  

На сайті 205 гостей та користувачі відсутні

   
Вийшов з друку Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 6. Історичні науки. Випуск 9.

Це число наукового збірника присвячене 70-річчю професора В.Й.Борисенка. У Науковому часописі вміщені матеріали про Ювіляра, його  життєвий і науковий шлях.

У збірнику надруковані статті вчених-істориків з проблем суспільно-політиної історії, соціально-економічного розвитку, національно-культурних процесів, мілітарної історії та міжнародних відносин. Провідні вчені висловлюють власну думку з приводу дискусійних питань вітчизняної історії, опубліковані нові джерела та рецензії на нові книжки.