Про факультет  

   

Наукові видання  

   

Наукова діяльність кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін

Деталі

Наукова робота

   1. Станом на 01 грудня в штаті кафедри нараховується (без сумісників) 5 осіб. Серед них викладачів пенсійного віку – 1 особа.

При цьому в складі кафедри (штатних): докторів наук, професорів – 1, кандидатів наук, доцентів – 3, старших викладачів – 1. 

У звітному році проводилась підготовка докторів і кандидатів наук за спеціальностями: 07.00.01 – історія України (0/1), 07.00.02 – всесвітня історія (0/2)

г) направлено до цільової аспірантури – 0.

Науково-дослідну роботу у звітному році виконували 5 осіб.

2. Друкована продукція в 2008 році (чисельник – число найменувань видань, знаменник – обсяг в друкованих аркушах).

Загальний об’єм видань за рік – 13/26.3

Монографії – 1/12,98

Навчально-методичні посібники (всього) – 2/7,6

Статті в журналах і наукових збірниках – 10/5.72

у т.ч. українських – 10/5.72

Відрецензовано авторефератів дисертацій: 4

Кандидатських дисертацій зі своєї спеціальності (кількість) – 4, докторських дисертацій зі своєї спеціальності (кількість) – 0. 

Співробітництво з АПН та НАН України. 

 1. Співпраця з відділом історії Другої світової війни Інституту історії України НАН України у дослідженні проблем вітчизняної історії періоду Другої світової війни та повоєнного часу (теми: Нацистський окупаційний режим в Україні 1941-1944 рр.; Радянський військовий полон на території України (1939-1954 рр.); Відновлення радянського ідеологічного домінування на визволеній від окупантів території Української РСР та його вплив формування суспільної свідомості (1943-1944 рр.); Організація і діяльність органів репатріації в Українській РСР (1944-1946 рр.) – проф. Потильчак О.В., доц. Вєтров І.Г.; Військова співпраця СРСР з Веймарською Німеччиною 1922-1933 рр. – доц. Шевченко О.Т.;

 2. Співпраця з відділом історико-краєзнавчих досліджень Інституту історії України НАН України у дослідженні впливу антропогенного навантаження на географію новітньої України та із Інститутом проблем демографії (українсько-лівійський проект) у дослідженні альтернативних шляхів розвитку суспільства – ст. викл. Лєбєдєва Л.В.; 

 3. Співпраця з Інститутом української археографії та джерелознавства НАН України у дослідженні епістолярної спадщини видатних українських учених – доц. Руденко Н.В.

Діюча провідна наукова школа та основні показники її діяльності.

 У 2008 р. діяла авторська школа з проблематики історії України періоду Другої світової війни. Зокрема, розробляється тематика радянського військового полону, нацистського окупаційного режиму в Україні, організаційно-кадрового забезпечення діяльності режимних установ радянського військового полону на території УРСР (1939-1954 рр.), відновлення радянського ідеологічного домінування в період визволення від окупантів та його вплив на формування суспільної свідомості в Україні у 1943-1944 рр., організація і діяльність органів репатріації в Україні в 1944-1946 рр., а також культурно-просвітницького життя України др. пол. ХІХ - поч. ХХ ст. На сьогодні в цій тематиці працюють 5 аспірантів (Кислинська І.А. – 1 рік навчання; Галич О.М., Тєрєнтьєв М.О. – 3 рік навчання, Саєнко Н. – 2. рік навчання, Толочко О.М. – 2 рік навчання).

Участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, конгресах: Другі всеукраїнські драгоманівські читання молодих істориків: Актуальні питання вітчизняної та  світової історії, Київ, 14 березня 2008 р. на базі кафедри джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.


ІІ. Результати науково-дослідної роботи викладачів кафедри

Науковий напрям: Зміст, форми, методи і засоби фахової підготовки вчителів.

Проблема: Актуальні питання джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін.

Тема: Індивідуальна ініціативна тематика.

Отримані результати в анотованому вигляді: Проф. Потильчак О.В. Тема: Джерелознавчі аспекти дослідження радянського військового полону (1939-1956 рр.) На основі раніше невідомих архівних джерел досліджене питання військовополонених на відбудові автошляхів Української РСР у 1944-1945 рр.; інтерновані японці в радянських таборах для військовополонених (1945-1956 рр.); до питання про грошове утримання та оплату праці військовополонених у радянських таборах (1939-1945 рр.) (статті).А також вступна стаття до збірника Других всеукраїнських драгоманівських читань молодих істориків: Другий форум молодих істориків педагогічних вузів України і навачльно-методичний посібник “Музеєзнавство. Навчально-методичний комплекс нормативного курсу”.

 Доц. Вєтров І.Г. Тема: Джерелознавчі аспекти дослідження історії окупаційного режиму в Україні (1939-1944 рр.). На основі аналізу маловідомих архівних джерел продовжено дослідження економіки України в роки нацистської окупації (статті, наукові доповіді, монографія у співавторстві); Червона армія і рейхсвер: військово-технічна співпраця у 1922-1933 рр. (монографія у співавторстві з Шевченком О.Т.). За лаштунками відбудови важкої індустрії УРСР: примусові мобілізації та дезертирство у вугільній промисловості (1943-1945 рр.); всесвітня історія. Новий час (ХV-ХVІІІ ст.) 8 клас (навчальний посібник у співавторстві з Я.М. Камбаловою та Н.С. Гужва)

 Доц. Руденко Н.В. Тема: Джерелознавчі аспекти епістолярної спадщини видатних українських науковців. На основі опрацювання епістолярної спадщини досліджене листування Н. Кибальчич та М.Грушевського, та Щоденники (етнографічні) В. Денисенка, (статті). 

 Доц. Шевченко О.Т. Тема: Проблеми історіографії всесвітньої історії ХХ століття. На основі аналізу широкого кола опублікованих джерел та історіографії монографія Червона армія і рейхсвер: військово-технічна співпраця у 1922-1933 рр. (монографія у співавторстві з Вєтровим І.Г.)., виділені та обґрунтовані Критерії розвитку ідеології націонал-соціалізму в 20-поч 30-х рр. ХХ ст.; історіографічний аналіз військових контактів Червоної армії та рейхсверу в 1922-1933 рр.; формування національної самосвідомості та вивчення історії національних меншин при викладанні курсу вітчизняної історії в школах України (статті).

 Ст. викл. Лєбєдєва Л.В. Тема: Вплив антропогенного навантаження на географію новітньої України під впливом глобалізації. Оточуюче середовище у Третій Світовій Теорії розвитку людства (стаття).


Завідувач кафедри,

доктор історичних наук, професор                                  О.В. Потильчак


   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Всього відвідувань  

12557828
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4965
22415
67915
10964578
578735
489052
12557828

Your IP: 3.95.139.100
Server Time: 2020-01-29 06:12:13
   

Хто на сайті?  

На сайті 332 гостей та відсутні користувачі

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ