Керівництво і склад кафедри історії та археології слов'ян

Деталі

 

ЖурбаЖурба Михайло Анатолійович
Доктор історичних наук, професор, академік Української академії історичних наук, старший науковий співробітник в галузі науки і техніки, директор науково-дослідницького центру «Слов’янський Світ», завідувач кафедри історії та археології слов’ян.
Випускник державного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Працював вчителем історії та географії в Малинській середній школі Житомирської області та Дударківської середньої школи Бориспільського району Київської області.
З 1982 р. працює в Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова.
1995-1996 рр. отримав грант для навчання в Варшавському університеті республіки Польщі.
Автор понад 200 наукових праць, серед них 11 монографій. Головний редактор наукового фахового часопису «Вісник аграрної історії» та член редколегії фахового вісника «Гілея»
Під його керівництвом захищено 3 докторські та 17 кандидатських дисертацій.
Нагороджений премією Національної академії наук України ім. М.С. Грушевського за цикл праць з етнології та етнополітики.

dekanСушко Олександр Олександрович
Доктор історичних наук, професор кафед¬ри історії та археології слов'ян, директор Інститу¬ту історичної освіти.
Випускник державного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Працював вчите¬лем та вихователем у школі-інтернаті № 24 м. Києва. З 1982 працює в Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова. З квітня 1983 року і по сьогодні працює директором Інституту історичної освіти НПУ імені М.П.Драгоманова
Автор близько 80 наукових, і навчальних-методичних праць, серед яких три монографії.
Нагороди: Відмінник освіти СРСР (1988 р.), Почесна грамота МОН України (1997 Р-) Почес¬на грамота Верховної Ради України (2000 р.), Відмінник освіти і науки України (2003 р.), По¬чесна грамота Президії АПН України (2004 р.), Заслужений діяч освіти України (2005 р.). Наго-роджений орденами Української православної церкви Київського патріархату: Орденом святого рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ-ГО І ІІ-ГО ступенів (2001 р., 2002 р.), Орденом Христа Спасителя (2003 р.), Орденом Святих Кирила та Мефодія (2004 р.), Орденом Святого Миколая Чудотворця (2007 р.).

ВиговськийВиговський Микола Юрійович
Доктор історичних наук, професор кафедри історії та археології слов'ян, заступник директора з навчально-методичної роботи.
З 1983 року працює в Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова. Читає лекційний курс «Історія слов’янських народів» для студентів ІІІ курсу.
В 1991 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Суспільно-політична діяльність працівників освіти УРСР в роки відбудови народного господарства 1943 - 1950 рр.» і отримав ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України.
В 2006 р. захистив докторську дисертацію на тему: «Становлення і функціонування номенклатури радянської системи освіти в Україні 20-30 рр. ХХ ст.» і отримав ступінь доктора історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України.
Науковий інтерес: «Суспільно-політичне життя інтелігенції України в роки сталінського тоталітарного режиму 1920 - початок 1950 рр.» Науковий доробок Виговського М.Ю. складає понад 100 наукових праць, серед яких 4 монографії.
Відмінник освіти України. Нагороджений орденами УПЦ КП «Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого» ІІІ та ІІ ст. (2001-2002 рр.), Орденом Христа Спасителя (2003 р.), Орденом Святих Кирила і Мефодія Української православної церкви Київського патріархату (2004 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України, Подякою Київського міського голови.

ПадалкаПадалка Сегрій Семенович
Доктор історичних наук, професор, академік Української академії історичних наук, провідний науковий співробітник відділу новітньої історії і політики Інституту історії України НАН України, старший науковий співробітник у галузі науки і техніки,заступник директора науково-дослідного центру «Слов’янський світ».
Випускник Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. Працював вчителем історії, держави і права, суспільствознавства в Жулянській та Вишнівській школі №2 Києво-Святошинського району Київської області. З 1992 працює в Інституті історії України НАН України, а з 1995 в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова (за сумісництвом).
Автор близько 150 наукових праць. Серед яких 18 монографій, п’ять підручників та посібників для студентів вищих та учнів середніх навчальних закладів. Заступник редактора наукового фахового часопису «Вісник аграрної історії». Під його керівництвом захищено дві докторських та вісім кандидатських дисертацій .
Нагороджений Знаком «За наукові досягнення Міністерства освіти і науки України»,відзнаками: «Почесний краєзнавець України», «Відмінник освіти України».

РудийРудий Григорій Якович
Доктор історичних наук (2004), Професор, старший науковий співробітник (1998). Відмінник освіти України (1998). Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1972). Працював у Ржищівському педагогічному училищі Київської області (1972–1975). У 1993–2000 – молодший, старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України. Від 2002 – учений секретар сектора з координації наукових досліджень Науково-організаційного відділу Президії НАН України. Водночас з 2005 – провідний науковий співробітник Інституту історії України НАН України.
Автор 4 монографій, понад 100 публікацій, які торкаються теоретичних проблем історичного джерелознавства, пресознавства, краєзнавства України, охорони пам’яток історії та культури в Україні.

 

 

СвистовичСвистович Степан Михайлович

Професор кафедри історії та археології слов’ян, доктор історичних наук, генерал-майор, учасник бойових дій, магістр державного військового управління, військовий юрист.
Випускник Костромського вищого військового училища хімічного захисту. 1986-1987 рр. - начальник штабу зведеного загону з ліквідації аварії на Чорнобильській АЄС (очолював плановий відділ по забезпеченню охорони 10-ти кілометрової зони ЧАЄС). Навчався в Академії ім. Маршала Тимошенка у м. Москва. З 1996 рр. - перший заступник командиру Західного зонального з'єднання Національної гвардії України. З 2000 по 2010 рр. - перший заступник начальника штабу - внутрішніх військ МВС України.
Сфера наукових інтересів – «Військове мистецтво та організаційні засади воєнної справи у країнах Центрально-Східної Європи».
Автор понад 100 наукових досліджень. Нагороджений орденом «Данила Галицького», медалями «За бойові заслуги», а також відомчими відзнаками та медалями.

ШишкінШишкін Руслан Германович
Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології слов’ян.
В 1990 році закінчив з відзнакою історичний факультет НПУ ім. М.П.Драгоманова.
В період 1993-1996 рр. навчався в аспірантурі Інституту археології НАН України. В 1996 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Господарство та екологія населення Середнього Подніпров’я в І-V ст.н.е.». В 2011 році проходив наукове стажування в ФРН (м.Берлін) в Німецькому археологічному інституті, евро-азійському відділі. Підтримує тісні наукові зв’язки із фахівцями різних країн Европи (Німеччина, Польща, Литва, Румунія, Білорусь, Росія тощо).
Сфера наукових інтересів – археологія пізньоримського часу. Автор понад 50 наукових праць, в тому числі 3 монографій. Понад 20 років очолює спільну археологічну експедицію, яка тісно співпрацює із відділом археології ранніх слов’ян Інституту археології НАН України. За період роботи спільної експедиції було досліджено десятки поселень та могильників пізньоримського часу. Відкрив більше 200 нових пам’яток культурної спадщини України. Керує лабораторією археологічних досліджень, при кафедрі історії та археології слов’ян.

ЯмполецьЯмполець Павло Віталійович
Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології слов’ян. Закінчив у 1993 році історичний факультет Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка та отримав диплом з відзнакою за спеціальністю «історія і право». У 1993 – 1996 рр. аспірант (денна форма навчання) ЧДПУ.
До 2006 року послідовно займав посади викладача, методиста, заступника директора та виконуючого обов’язки директора низки вищих навчальних закладів міста Чернігова з одночасним викладанням цілого ряду гуманітарних предметних дисциплін.
З 2007 року працює на посаді заступника директора з навчальної роботи Чернігівської філії приватного вищого навчального закладу «Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету» і за внутрішнім сумісництвом доцентом кафедри природничих і гуманітарних дисциплін.
Сфера наукових інтересів – повсякденне життя міського населення України радянської доби. Підготував понад 20 наукових праць для спеціалізованих журналів і збірок.
З 2011 року прикріплений до кафедри історії та археології слов’ян Інституту історичної освіти Київського національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова для підготовки докторської дисертації.

ВовкВовк Ярина Олександрівна
Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології слов*ян НПУ імені М.П.Драгоманова від 2008 року.
Історичну освіту здобула у Національному університеті імені Тараса Шевченка, там же закінчила аспірантуру зі спеціальності «Всесвітня історія». Викладала історію, правознавство, англійську мову в загальноосвітній школі м. Києва та Інституті декоративно-прикладного мистецтва ім. Миколи Бойчука. Очолює підрозділ у Національному музеї історії України. Стипендіат Інституту історії Варшавського університету та дворазовий стипендіат польської Фундації підтримки науки «Каса ім. Йозефа Мяновськєго».
Започаткований в Україні науковий напрямок дослідження політики Польської держави у етнорелігійній сфері знайшов відображення у наукових працях. В науковий обіг введені джерела Архіву нових актів Польщі, які стали засадничими для згаданої та дотичних проблем.
Предметом наукових зацікавлень також є стратегії правової держави у сфері релігійних та національних меншин, вирішення їх проблем у добу становлення громадянського суспільства, українська нація та державність у світовій історичній ретроспективі, музейна справа та структуротворчі основи компаративістики всесвітньої історії.
Бере участь в опрацюванні нормативних програм та навчально-методичної літератури кафедри історії та археології слов*ян, ініціює впровадження спецкурсу «Історія християнізації слов*янських народів». Серед основних наукових праць: Формування політики Польської держави стосовно протестантських конфесій (1918–1925 рр.); Конфесійно-національні перебіги у 1918–1925 рр. у ІІ Речі Посполитій; Особливості релігійного імперативу Конституції 1921 р. ІІ Речі Посполитої.

КозирКозир В’ячеслав В’ячеславович
Старший викладач кафедри історії та археології слов’ян Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
З 2001 року навчався у Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова, який закінчив у 2006 р. і отримав диплом спеціаліста.
2007 – 2010 роки навчався в аспірантурі Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.
З вересня 2006 року працює викладачем в Інституті історичної освіти Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Читає семінари з курсу «Історія слов’янських народів» періоду ХХ ст. З 2007 року розробляє та впроваджує електронні підручники з історії слов’янських народів. З квітня 2011 р. очолює екскурсійну групу, що складається зі студентів Інституту історичної освіти проекту «Українці у світі».

 

ЧерніговецьЧерніговець Наталія Миколаївна
Кандидат історичних наук, викладач кафедри історії та археології слов’янських народів Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
В 2003 році вступила на історичний факультет НПУ імені М.П. Драгоманова, який з відзнакою закінчила 2008 року й дістала кваліфікацію «Викладач історії та вчитель правознавства».
У 2008 р. була рекомендована до вступу в аспірантуру кафедри історії та археології слов’ян. 2008 р. – жовтень 2011 р. – навчання в аспірантурі. В листопаді 2011 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Іммігрантські сільськогосподарські колективи в Україні (1921-1930 рр.)». У лютому 2012 року отримала ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України.
З жовтня 2012 року працює в Інституті історичної освіти НПУ імені М.П. Драгоманова. За період роботи на кафедрі Черніговець Н.М. розробила та читає такі нормативні курси для студентів спеціалізації «Слов’янознавство»: «Вступ до слов’янознавства», «Культура слов’ян» для студентів І курсу, «Славістична історична біографістика» для студентів ІІ курсу. З даних курсів нею розроблені робочі і навчальні програми.
Черніговець Н.М. забезпечує наукове керівництво курсовими, бакалаврськими, дипломними роботами студентів ІІІ-IV курсів Інституту історичної освіти денної та заочної форм навчання з історії слов’янських народів.
Бере активну участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, форумах та науково-звітних конференціях викладачів НПУ імені М. П. Драгоманова
Основним напрямом наукового дослідження Черніговець Н.М. є проблеми економічного інтернаціоналізму, іммігрантського руху на територію України в 20-30-ті роки ХХ ст.
Науковий доробок к.і.н. Черніговець Н.М. складає: 1 монографію, 3 навчальні програми, 15 наукових статей.

БойчукБойчук Яна Анатоліївна
Викладач кафедри історії та археології слов’ян Інституту історичної освіти Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
З 2003 по 2007 рік навчалася в Уманському гуманітарно-педагогічному коледжі ім. Т.Г. Шевченка. У 2007 р. вступила до Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, який закінчила у 2012 р. і отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Історія» та здобула кваліфікацію магістра історії; викладача історії; вчителя правознавства. Того ж року зарахована до аспірантури Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова на кафедру історії та археології слов’ян. Науковий інтерес: «Міжнародні зв’язки і взаємодія в Центральній та Південно-Східній Європі в ХІV – XІX ст.»
З лютого 2013 року працює викладачем в Інституті історичної освіти Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. Читає семінари з курсу «Історія слов’янських народів» періоду ХІV – XIX ст.. Бойчук Яна Анатоліївна - керівник студентського наукового гуртка «Славістичні студії».

 

 

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Всього відвідувань  

12558032
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5169
22415
68119
10964578
578939
489052
12558032

Your IP: 3.95.139.100
Server Time: 2020-01-29 06:21:36
   

Хто на сайті?  

На сайті 320 гостей та відсутні користувачі

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ