Наукова школа проф Борисенка В.Й.

Деталі
Діюча провідна наукова школа академіка Української Академії історичних наук, професора В. Й. Борисенка „Соціально-національні проблеми історії України другої половини ХVІІ – початку ХХ ст.” –добровільна спільнота науковців, об’єднаних роботою над проблемами дослідження історії України другої половини ХVІІ – початку ХХ ст.
Тематика наукової школи професора В. Й. Борисенка сформувалась на базі його багаторічних досліджень соціальних і національних процесів в Україні другої половини XVII – початку ХХ ст. Основу її визначили монографії “Соціально-економічний розвиток Лівобережної України другої половини XVII ст.” (К., 1980) та “Суспільно-політична діяльність учителів і учнівської молоді України в 1900 – першій половині 1907 рр.” (К., 2002). Вони та цілий ряд інших публікацій з соціально-національної проблематики відкрили нові напрямки в історичній науці, які розвивають і збагачують своїми дослідженнями учні наукової школи професора В. Й. Борисенка. Сам керівник школи продовжує активно розробляти її тематику, зокрема в публікаціях «Переяслав у козацьку добу // Переяслав у віках. – К., 2007. – С. 104 – 175; Соціально-економічний розвиток Переяслава у другій половині XVII ст. // Історія Переяслава. – Переяслав-Хмельницький, 2008 р; Національна освіта і формування української модерної нації у 1921-1934 роках: свропейські тенденції та радянські реалії.-К., 2012 .
 Фундатор наукової школи – Володимир Йосипович Борисенко підготував цілу плеяду вчених для різних вузів України, у тому числі Кіровограда, Переяслава, Ніжина тощо. Вона є однією з провідних наукових шкіл з історії України, розробляє актуальні, науково значимі проблеми вітчизняної минувшини, які в попередні періоди були багато в чому фальсифіковані або замовчувані. Перша захищена дисертація вихованців школи професора В. Й. Борисенка – Поляруш С. І. «Становлення і діяльність органів державної опіки та громадської благодійності на Лівобережній Україні (1775 – 1918 рр.)». – Дис... канд. іст. наук: 07.00.01. – К., 1996.

         У науковій школі професора В.Й. Боисенка підготовлено та успішно захищені такі докторські дисертації:
 1. Кучменко Е. М. Взаємовпливи історико-культурних процесів Заходу і Сходу в XVIII – XX ст.: (на прикладах художньої культури): Дис... д-ра іст. наук: 17.00.01. – К., 1999.
 2. Павко А. І. Становлення та діяльність політичних партій і організацій в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: Автореф. дис. …докт. іст. наук: 07.00.01.  – Донецьк, 2001.
 3.  Щербак Н. О. Особливості національної політики російського уряду на Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ – початку ХХ ст.: Дис... д-ра іст. наук: 07.00.01. – К., 2006.
 4. Ярмошик І.І. Польська історіографія 1800 – 1939 р. суспільно–політичного і культурно–духовного розвитку Волині.Дис... д-ра іст. наук: 07.00.01. – К., 2011.
 5. Денисенко А.В. Духовна освіта в Україні Х-ХVIII cт.  Дис... д-ра іст. наук: 07.00.01. – Чернівці 2011.
 6. Коцур.Н.І. Становлення та розвиток гігієнічної науки в Україні: шлях крізь епохи і соціальні потрясіння (друга половина ХІХ - 20-і рр. ХХ століття).: Дис. ... д-ра іст. наук 07.00.07. - Київ 2011. 
 7. Кривошея І.І. Неурядова старшина української козацької держави  (середина XVII – 80-ті роки XVIII ст.).: Дис. ... д-ра іст.наук 07.00.07. - К., 2014.
 
       У науковій школі професора В.Й.Борисенко підготовлені та успішно захищені такі кандидатські дисертації:
 1. Поляруш С.І. Становлення і діяльність органів державної опіки та громадської благодійності на Лівобережній Україні (1775 – 1918 рр.).- Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01.- К., 1996. 
 2. Майстренко О. А. Роль Херсонського земства в медичному обслуговуванні населення у 1865 -1917 рр. – Дис... канд. іст. наук: 07.00.01. – К., 2006.
 3. Бульвінський А. Г. Українсько-російська війна 1658-1659 рр.: Дис... канд. іст. наук: 07.00.01. – К., 1998.
 4. Кушинська Л. А. Еволюція звичаєвого права східних слов'ян VI-XI ст.: Дис...канд. іст. наук: 07.00.01. – К., 2000.
 5. Левченко І. М. Роль народної ініціативи в розвитку початкової та середньої освіти на Лівобережній Україні в 1825-1860 рр.: Дис... канд. іст. наук: 07.00.01. – К., 2002.
 6. Непорожня Г. А. Суспільно-політична діяльність учителів і учнівської молоді України в 1900- 1907 рр.: Дис... канд. іст. наук: 07.00.01. – К., 2002.
 7. Опанасенко В. В. Роль чернігівського дворянства в суспільно-політичному та культурно-освітньому житті України 1785-1860 рр.: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01. – Х., 2003.
 8. Візер С. О. Роль православної та уніатської церков у національно-визвольному русі в Україні у 1596-1686 рр.: Дис... канд. іст. наук: 07.00.01. – К., 2004.
 9. Денисенко В. А. Часопис "Киевские епархиальные ведомости" в історії національно-духовного життя України (1861-1918 рр.): Дис... канд. іст. наук: 07.00.01. – К., 2004.
 10. Невінчана І. О. Освітня діяльність української інтелігенції в контексті загальноєвропейських процесів націотворення у 1921-1934 рр.: Дис... канд. іст. наук: 07.00.01. – К., 2005.
 11.  Сегеда Р. А. Київ у державній системі Речі Посполитої 1569-1648 рр.: дис... канд. іст. наук: 07.00.01. – К., 2006.
 12. Гречка А. Б. Боротьба прогресивних сил Лівобережної України за українізацію освіти 1900 на початку 1917рр.: дис... канд. іст. наук: 07.00.01 – К., 2007.
 13.  Чорний О. В. "Підготовка спеціалістів для морського флоту в Україні в останній чверті ХVІІІ – на початку ХХ ст.". : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 – К., 2008.
 14.  Філоретова Л. М. Опозиційний рух учителів і учнівської молоді України в другій половині 1907 – на початку 1917 рр. : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 – К., 2008.
 15. Тарасов А. В. Суспільно-політична позиція учнівської молоді Півдня України другої половини XIX ст.: Дис...канд. іст. наук: 07.00.01. – К., 2008.
 16. Литвин І. В. Значення Михайлівського Золотоверхого монастиря в духовному та соціально-економічному житті України у 1620 – 1786 рр.: Дис...канд. іст . наук: 07.00.01. – К., 2009.
 17. Рафальська Т.Л. «Великий терор» на Житомирщині (липень 1937 р. – листопад 1938 р.): Дис...канд. іст . наук: 07.00.01. – К., 2009.
 18. Качмала В.І. Демографічні та соціально-економічні зміни на Лівобережній Україні на початку XX ст.: автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01.- Кю, 2010. 
 19. Заєць О.В. Еволюція підприємництва Лівобережної України у 1861- 1905 рр.: Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. - К., 2011. 
 20. Глушук В.М. Допризовна підготовка юнаків до служби в Збройних Силах України в 1991 - 2001 рр.: Дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01. - К., 2011.
 21. Жєлезко А.М. Історичне краєзнавство на Київщині в 1917 - 1939 рр.: Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. - К., 2011. 
 22. Мірошник Р.П. Інтернет -ресурси історії України в глобальній комп'ютерній мержі: особливості формування, інформаційне наповнення, проблематика (1991-2010 рр.).: Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 - К., 2011.
 23.  Гуржій І.О. «Соціально-економічне становище, етнічний склад і діяльність купецтва міста Києва ХІХ ст.».: Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 - К., 2012.
 24.  Алфьоров О.А. «Генеалогія козацько-старшинського роду Голубів: друга половина ХVІ – кінець ХVІІІ ст.».: Дис. ... канд. іст.наук: 07.00.01 - К., 2012.
 25. Радчук А.В. Громадсько-політична діяльність Михайла Старицького.: Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. - К., 2013.
 26. Непорожній В.А. Розвиток академічної гуманітарної науки в Україні (1990 – 2000-і рр.)  Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. - Переяслав-Хмельницький, 2014.
 27. Коцур В.А. Благодійність козацької старшини (середина XVII - XVIII ст.): сучасна українська історіографія. Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01. - Переяслав-Хмельницький, 2014.
Заглом - 7 докторів і 27 кандидатів історичних наук.
   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Всього відвідувань  

13039397
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4718
10720
54089
11447010
418383
641921
13039397

Your IP: 34.204.191.0
Server Time: 2020-02-19 14:25:40
   

Хто на сайті?  

На сайті 373 гостей та відсутні користувачі

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ