Список публікацій доктора історичних наук, професора Борисенка В.Й.

Деталі

1975

         1.       Борисенко В.Й., Явтушенко І.Г. Відображення розвитку освіти на Україні в експозиціях історичних і краєзнавчих музеїв Української РСР. – К., 1975. – 1,5 др. арк.

         2.       Борисенко В.Й. Сільська початкова освіта на Лівобережній Україні в період капіталізму // УІЖ. – 1975, № 8. – 0,5 др. арк.

         3.       Борисенко В.Й. Проти волі народу // Людина і світ. –1975. – № 3. – 0,4 др. арк.

1976

         4.       Борисенко В.Й. Сільська початкова освіта на Лівобережній Україні в 60 – 90-х рр. ХІХ ст. // Авт. дис. канд. іст. наук. – К.,1976. – 1,0 др. арк.

         5.       Борисенко В.Й. Роль народної ініціативи в боротьбі за освіту селян Лівобережної України в 60 – 90-х рр. ХІХ ст. // Вісник Київського університету. – 1976. – Вип. 16. – 0,6 др. арк.

         6.       Борисенко В.Й. Участь сільських учителів України у народовольському русі 70 – 80-х рр. ХІХ ст. // Вісник Київського ун-ту. – 1976. – Вип. 18. – 0,6 др. арк.

         7.       Борисенко В.Й. Сільська початкова освіта на Лівобережній Україні 60 – 90-х рр.. ХІХ ст.. – Автореф. дис... канд. іст. наук. – К., 1976. – 20 с. – 1,0 др. арк.

1977

         8.       Борисенко В.Й. Триста років тому // Черкаська правда 1977, 17 серпня. – 0,2 др. арк.

         9.       Борисенко В.Й. Так міцніло братерство // Наука і суспільство. –1977. – № 8. – 0,4 др. арк.

1978

       10.    Борисенко В.Й. Що ми їмо? // Друг читача, 1978, 1 червня. – 0,2 др. арк.

       11.    Борисенко В.Й. Борець за народну освіту // Радянська освіта,1978, 24 липня. – 0,2 др. арк.

       12.    Борисенко В.Й. Об’єднались навіки // Друг читача, 1978, 24 травня. – 0,2 др. арк.

       13.    Борисенко В.Й. Полум’яний революціонер // Київська правда 1978, 4 березня. – 0,3 др. арк.

       14.    Борисенко В.Й., Смолій В.А. Суспільно-політична думка на Україні в першій половині ХVІІІ ст. // Історія Української РСР. – 1978. – Т. 2. – 0,7 др. арк.

       15.    Борисенко В.Й., Смолій В.А., Панашенко В.В. Хронологія // Історія Української РСР. –1978. – Т. 2. – 1,5 др. арк.

       16.    Борисенко В.Й. Бібліографія // Історія Української РСР. –1978. – Т. 2. – 1,0 др. арк.

       17.    Борисенко В.Й., Шевченко Ф.П. Возз'єднання України з Росією – акт історичного значення // Історія Української РСР. –­­­­1978. – Т. 2. – 1,0 др. арк.

1979

       18.    Борисенко В.Й. Шляхом розвитку // Вечірній Київ,1979, 1 вересня. – 0,2 др. арк.

       19.    Борисенко В.Й. Воля двох народів // Україна,1979, № 3. – 0,3 др. арк.

1980

       20.    Борисенко В.Й. Боротьба демократичних сил за народну освіту на Україні в 60 – 90-х рр. ХІХ ст. – К., 1980.9,32   др. арк.

       21.    Борисенко В.Й. В.І. Ленін про класовий характер освіти в Україні // УІЖ,1980. – № 6. – 0,7 др. арк.

       22.    Борисенко В.Й. Коломацькі статті // УРЕ,1980. – Т. 5. – 0,1 др. арк.

       23.    Борисенко В.Й. Корсунська битва // УРЕ,1980. – Т. 5. – 0,1 др. арк.

1981

       24.    Борисенко В.Й. Архівні джерела про народу освіту на Україні. 1869 – 1890 рр. // Архіви України,1981. – № 1. – 0,6 др. арк.

       25.    Борисенко В.Й. Коломакские статьи // УСЭ. – 1981. – Т. 5. –0,1 др. арк.

       26.    Борисенко В.Й. Корсунское сражение // УСЭ. – 1981. – Т. 5. – 0,1 др. арк.

1982

       27.    Борисенко В.Й. Рецензія на книгу "Історія Києва". Т. 1. // Сборник "Общественные науки в УССР". – 1982. – 0,3 др. арк.

       28.    Борисенко В.Й. Літопис братерства // Друг читача – 1982, 10 червня. – 0,2 др. арк.

       29.    Борисенко В.Й. Союзом незламним // Друг читача – 1982, 19 червня. – 0,2 др. арк.

1983

       30.    Борисенко В.Й. Хлібний ринок Лівобережної України другої половини ХVІІ ст. // УІЖ. – 1983. – № 3. – 1,0 др. арк.

       31.    Борисенко В.Й. Социально-экономическое развитие Киева после воссоединения с Россией // История Киева 1983. – Т. 2. – 1,5 др. арк.

       32.    Борисенко В.Й., Смолій В.А. Административные и войсковое устройство Левобережья, Слобожанщины и Запорожья // История Украинской ССР. – 1983. – Т. 3. – 1,0 др. арк.

       33.    Борисенко В.Й. Административные и войсковое устройство Левобережья, Слобожанщины и Запорожья // История Украинской ССР. – 1983. – Т. 3. – 0,9 др. арк.

       34.    Борисенко В.Й. Классовая борьба. Общественно-политическая мысль // История Украинской ССР. – 1983. – Т. 3. – 1,0 др. арк.

       35.    Борисенко В.Й., Смолій В.А.Общественно-политическая мысль в Украине (вт. пол. ХVІІ) // История Украинской ССР.  1983. – Т. 3. – 0,8 др. арк.

       36.    Борисенко В.Й. Социально-экономическое развитие Левобережья, Слобожанщины и Запорожья // История Украинской ССР. – 1983. – Т. 3. – 1,5 др. арк.

       37.    Борисенко В.Й., Смолій В.А. Формирование в недрах украинской народности элементов буржуазной нации (вт. пол. ХVІІ в.) // История Украинской ССР. – 1983. – Т. 3. – 1,5 др. арк.

       38.    Борисенко В.Й., Смолій В.А., Панашенко В.І. Хронология // История Украинской ССР. – 1983. – Т. 3. – 1,6 др. арк.

1984

       39.    Борисенко В.Й. Втечі українських селян на Лівобережну Україну в другій половині ХVІІ ст. // УІЖ. – 1984. – № 8. – 9,0 др. арк.

       40.    Борисенко В.Й. Пам’ятні місця бойової співдружності українського і російського народів на території Лівобережної України (др. пол. ХVІІ ст.) // Матеріали по зводу пам’яток історії та культури народів СРСР по Українській РСР. – 1984. – Вип. 1. – 0,2 др. арк.

1985

       41.    Борисенко В.Й. З ідеєю нерозривної єдності // Знання та праця,1985. – № 8. – 0,2 др. арк.

1986

       42.    Борисенко В.Й. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в другій половині ХІХ ст. – К., 1986. – 16,65 др. арк.

       43.    Борисенко В.Й. До питання про нові явища в соціально-економічному розвитку Лівобережної України другої половини ХVІІ ст. // Феодалізм: Економіка, класова боротьба, культура. – 1986. – 0,8 др. арк.

       44.    Борисенко В.Й. Еволюція пізнього феодалізму на Україні // Історичні дослідження. – 1986. – Вип. 12. – 0,5 др. арк.

       45.    Борисенко В.Й. Антифеодальний рух. Суспільно-політична думка в Києві // Історія Києва. – 1986. – Т. 2. – 1,0 др. арк.

       46.    Борисенко В.Й. Соціально-економічний розвиток і адміністративний устрій Києва // Історія Києва. – 1986. – Т. 2. – 1,4 др. арк.

1987

       47.    Борисенко В.Й., Замлинський В.О. Народні маси України у Визвольній війні 1648 – 1654 рр. (рец.) // УІЖ. – 1987. – № 7. – 0,3 др. арк.

1988

       48.    Борисенко В.Й. Семен Палій // Книга для читання з історії Української РСР. – 1988. – 0,5 др. арк.

       49.    Борисенко В.Й. Семён Палий // Книга для чтения по истории Украинской СССР. – 1988. – 0,5 др. арк.

1989

       50.    Борисенко В.Й. Семен Палій // Книга для чтения по истории Украинской ССР. 7 – 8 классы.1989. – 0,5 др. арк.

       51.    Борисенко В.Й. Зародження передпролетаріату на Лівобережній Україні в другій половині ХVІІ ст. // УІЖ. – 1989. – № 12. – 1,0 др. арк.

       52.    Борисенко В.Й. Де народився Івана Сірко? // Наука і суспільство. – 1989. – № 1. – 0,1 др. арк.

       53.    Борисенко В.Й. Характер селькохозяйственного производства зон Левобережной Украины во второй половине ХVІІ в. // Взаимосвязи города и деревни в их историческом развитии. ХІІ серия Всесоюзного симпозиума по изучению проблем аграрной истории. Тезисы. – Минск. – 1989. – 0,2 др. арк.

1990

       54.    Борисенко В.Й. Пути эволюции феодализма на Левобережной Украине во второй половине ХVІІ в. (социально-экономические проблемы): автореф. дис. д-ра ист. наук. – 07.00.02.– История СССР. – К.,1990. – 2,0 др. арк.

       55.    Борисенко В.Й. Андрусишин Б.І., Балан Д.М. Робоча програма курсу "Історія України". – К.,1990. – 1,4 др. арк.

       56.    Борисенко В.Й. Територія і населення України в другій половині ХVІІ ст. // Українська народність. – К., 1990. – 1,0 др. арк.

       57.    Борисенко В.Й. Вплив визвольної війни 1648 – 1654 рр. і об’єднання України з Росією на господарське життя народності // Українська народність. – К., 1990. – 1,1 др. арк.

       58.    Борисенко В.Й. Зародження буржуазних відносин у надрах феодального способу виробництва // Українська народність. – К.,1990. – 1,1 друк. арк.

       59.    Борисенко В.Й. Сабля казака Палия // Советский патриот. – 1990. – № 20. – 0,4 др. арк.

       60.    Борисенко В.Й. Зародження перших елементів буржуазії на Лівобережній Україні в другій половині ХVІІ ст. // Історичні дослідження 1990. – Вип. 16. – 1,0 др. арк.

       61.    Борисенко В.Й. Наскільки вірні дані про те, що Б.Хмельницький розірвав договір з Москвою // Історія України в запитаннях і відповідях. – К.,1990. – Вип. 2. – 0,2 др. арк.

       62.    Борисенко В.Й. Яка причина ворожнечі між П.Дорошенком і І.Брюховецьким у 1657 р.? // Історія України в запитаннях і відповідях. – К.,1990. – Вип. 2. – 0,2 др. арк.

1991

       63.    Борисенко В.Й. Чи виконав царизм умови Переяславської ради 1654 р.? // Історія України в запитаннях і відповідях. – К.,1991. – Вип. 3. – 0,2 др. арк.

       64.    Борисенко В.Й. Чи дійсно визвольна війна українського народу середини ХVІІ ст. закінчилась у 1654 р.? // Історія України в запитаннях і відповідях. – К., 1991. – Вип. 3. – 0,2 др.арк.

       65.    Борисенко В.Й. Козацтво другої половини ХVІІ – поч. ХVІІІ ст. у системі феодальної держави // Українська козацька держава. – К.,1991. – 0,4  др. арк.

1992

       66.    Борисенко В.Й. Де ж справжній Драгоманов? // Вечірній Київ. – 1991. – 12 жовтня. – К., 1992. – 0,5 др. арк.

       67.    Борисенко В.Й., Андрусишин Б.І., Балан Д.М. Робоча програма курсу «Історія України». – К., 1992. – 1,2 друк. арк.

       68.    Борисенко В.Й. Стан і розвиток історичної науки в Україні // Матер. міжвузівської науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю КДПІ. – К.,1992. – 0,3 др. арк.

       69.    Борисенко В.Й. Дем’ян Многогрішний // Київська старовина. –1992. – № 4. – 1,0 др. арк.

1993

       70.    Борисенко В.Й. Нариси історії України. – К., 1993. – 8,0 др. арк.

       71.    Борисенко В.Й., Заремба С.З. Україна козацька. – К., 1993. – 12,75 др. арк.

       72.    Борисенко В.Й. Погляди Грушевського на давню історію України і сучасна наука // 150 років розвитку історичної науки в Київському у-ті. Тези республіканської конф. – К.,1993. – 0,3 др. арк.

       73.    Борисенко В.Й. Створення Української держави в 1648 р. // Наук. записки звітньо-наукової конф. викладачів УДПУ ім. Драгоманова. – К.,1993. – 0,2 др. арк.

       74.    Борисенко В.Й. Початок війни чи революція (До постановки проблеми)? // Українська козацька держава. – Київ-Черкаси. – 1993. – 0,3 др. арк.

       75.    Борисенко В.Й. Анти. Руси. Українці // Віче. – 1993. – № 7. – 1,0 др. арк.

       76.    Борисенко В.Й. Київ у другій половині ХVІІ ст. Київська старовина. –1993. – №4. – 1,0 др. арк.

1994

       77.    Борисенко В.Й. Дем’ян Многогрішний // Володарі гетьманської булави. – К.,1994. – 1,0 др. арк.

       78.    Борисенко В.Й. Програма з "Історії України" – К., 1994. – 2,4 др. арк.

       79.    Борисенко В.Й. Українська держава у другій половині ХVІІ ст. // Київська старовина. – 1994. – № 5. – 0,6 др. арк.

       80.    Борисенко В.Й. Тернистий шлях державотворення // Київська старовина. –1994. – № 1. – 1,0 др. арк.

1995

       81.    Борисенко В.Й. Наукові основи становлення національної ідеї в першій половині ХVІІ ст. // Міжнарод. конф. "Українська національна ідея: Минуле. Сучасне. Майбутнє.". – Одеса,1995. – 0,1 др. арк.

       82.    Борисенко В.Й. Битва під Переяславом // Український історичний календар на 1995 р. – 0,1 др. арк.

       83.    Борисенко В.Й. Зруйнування Січі // Український історичний календар на 1995 р. – 0,1 др. арк.

       84.    Борисенко В.Й. Помилуваний і... висланий до Сибіру // Український історичний календар на 1995 р. – 0,1 друк. арк.

       85.    Борисенко В.Й. Поборник народної вольниці // Український історичний календар на 1995 р. – 0,1 др. арк.

       86.    Борисенко В.Й. Свідчення сучасників Б.Хмельницького про Україну // Київська старовина. – 1995. – № 4. – 1,0 др. арк.

1996

       87.     Борисенко В.Й. Курс української історії. – К., 1996. – 36,8 др. арк.

       88.    Борисенко В.Й. Національно-визвольна революція 1648 р. // Богдан Хмельницький та його доба. – К., 1996. – 0,3 др. арк.

       89.    Борисенко В.Й. Андрусівське перемир’я. // Історичний календар на 1997 р. – К., 1996. – 0,2 др. арк.

       90.    Борисенко В.Й. Типова програма кандидатського іспиту з спеціальності 07.00.01 – Історія України         // К., 1996. (у спів. авт.). – 2,5 др. арк.

       91.    Борисенко В.Й. Іноземні автори ХV – першої половини ХVІІ ст. про Україну //       Матер. Всеукр. конф. "історіографічна спадщина історії України". – К., 1996. – 0,2 др. арк.

       92.    Борисенко В.Й. Недільні школи України в 60-х роках ХІХ ст. – втілення в життя просвітянських ідей Кирило-Мефодіївського товариства        // Матер. Всеукраїнської наук.-освіт. конфер. присвяч. 150-річчю Кирило-Мефодіївського товариства. – К.,1996. – 0,2 др. арк.         

       93.    Борисенко В.Й. Стан і проблеми дослідження історії України // Науково-методичні праці кафедри історії слов’янських народів. – 15 березня К., 1996. – 0,6 др. арк.

       94.    Борисенко В.Й. З любов’ю до рідного краю // Хрещатик. – 1996. – 0,2 др. арк.

       95.    Борисенко В.Й. Зародження української національної ідеї // Київська старовина. – 1996. – № 2 – 3. – 0,7 др. арк.

       96.    Борисенко В.Й. Українське пам’яткознавство // Книжковий кур’єр. –1996. – № 3/5. – 0,2 др. арк.

       97.    Борисенко В.Й. Новинка пам’яткознавства // Київська старовина. –1996. – № 4 – 5. – 0,2 др. арк.

  1997

       98.    Борисенко В.Й. Еволюція соціальної структури Гетьманщини. – К., 1997. – 11,0 др. арк.

       99.    Борисенко В.Й., Комаров В.О. Історія України. Посібник для 7-го класу. – Кривий Ріг. – 1997. – 10,0 др. арк.

    100.  Борисенко В.Й. Спецрада "Методика викладання історії". // Пам‘ять століть. – 1997. – № 3/1. – 0,1 др. арк.

    101.  Борисенко В.Й. Передмова. Люта О. М.Ф. Федоровський (1838 – 1918). – Кіровоград., 1999.  – 1,5 др. арк.

1998

    102.  Борисенко В.Й. Курс Української історії. – К., 1998. – 36,8 др. арк.

    103.  Борисенко В.Й., Іванова Л.Г. Комплект навчально-методичних матеріалів з історії України для студентів історичного факультету (ХVІІІ ст.). – К., 1998. – 2,0 др. арк.

    104.  Борисенко В.Й. Початкові етапи національного державотворення // 350-річчя Української держави Богдана Хмельницького. Матер. міжнар. конф. – К., 1998. – 0,25 др. арк.).

    105.  Борисенко В.Й. Міждержавне зближення Запорозької січі з Кримським ханством у 20 – 30-х роках ХVІІ ст. // Щотиж. «Історія України». – 1998. – № 11. – 0,8 др. арк.

    106.  Борисенко В.Й. Роль українських козаків у Хотинській війні 1620 – 1621 рр. // Щотиж. «Історія України». – 1998. – № 9. – 0,8 др. арк.

1999

    107.  Борисенко В.Й., Іванова Л.Г. Комплект навчально-методичних матеріалів з історії України (ХVІІ ст.) для студентів історичного факультету. – К., 1999. – 2,0 др. арк.

    108.  Борисенко В.Й. Передмова        // С.Л. Борисов Державотворчі тенденції в діяльності українського козацтва. – К., 1999. – 0,1 др. арк.

    109.  Борисенко В.Й. Питання соборності в діяльності Богдана Хмельницького 1656 року // Українська соборність. – К., 1999. – 0,5 др. арк.

    110.  Борисенко В.Й. Питання соборності в діяльності Б.Хмельницького // Українська соборність: Ідея. Досвід. Проблеми. – К.,1999. – 0,6 др. арк.

    111.  Борисенко В.Й. Рецензія на книгу: П.Г. Радько. Національні традиції державотворення в українській історіографії та політичній літературі ХІХ – ХХ ст. // Історична пам’ять. Наук. збірник Полтав. Держ. ін-ту. – Вип. 1 – 2. – Полтава.1999. – С. 211 – 212. – 0,2 др. арк.

    112.  Борисенко В.Й. Занепад Української держави за гетьманування І. Виговського //Пам’ять століть. – 1999. – № 5.1,2 др. арк.

    113.  Борисенко В.Й. Боротьба Київського магістрату з місцевим духовенством у ХVІІ ст. // Пам’ять століть. – 1999. – №2. (у співавт.). – 0,9 др. арк.

    114.  Борисенко В.Й. Переддень національної трагедії України ХVІІ ст. // Історія України. – 1999. – №3. – 0,9 др. арк.

2000

     115.Борисенко В.Й., Глизь І.І. Комплект навчально-методичних матеріалів з історії України з 1241 р. для студентів історичного факультету. – К., 2000. – 2,0 др. арк.

    116.  Борисенко В.Й., Андрусишин Б.І. Історія України в літературно-художніх образах. – К., 2000. – 10,0 др. арк.

     117.Борисенко В.Й. Роль російського уряду в дестабілізації політичного життя України (квітень 1657 – лютий 1658 р.) // Українська козацька держава. – Вип. 7. – К., 2000. – 1,0 др. арк.

     118.          Борисенко В.Й. Творці Середньодніпровської Русі// Пульсар. – 2000. – № 9. (у співавт.). – 0,3 др. арк.

     119.     Борисенко В.Й. Професорсько-викладацький склад кафедри // Наукові записки НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2000. – Вип. ХХХVІ. – 0,8 др. арк.

     120.     Борисенко В.Й. Створення та діяльність кафедри історії України // Наукові записки НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2000. – Вип. ХХХVІ. – 0,8 др. арк.

     121.     Борисенко В.Й. Утворення Праукраїнської держави // Наукові записки НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2000. – Вип. ХХХVІ. – 0,9 др. арк.

     122.     Борисенко В.Й. Участь купців Києва в організації комерційної освіти наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. //Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2000. – Вип. ХХХVІ. – Ч. 2. – 0,6 др. арк.

     123.     Борисенко В.Й. Роль російського уряду в дестабілізації політичного життя України (квітень 1657 – лютий 1658 р.)  // Українська козацька держава. – Вип. 7. – К., 2000. – 0,6 др. арк.

     124.     Борисенко В.Й. Професорсько-викладацький склад кафедри // Наукові записки НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2000. – Вип. ХХХVІ. – 0,8 др. арк.

     125.     Борисенко В.Й. Створення та діяльність кафедри історії України // Наукові записки НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2000. – Вип. ХХХVІ. – 0,8 др. арк.

     126.     Борисенко В.Й. Утворення Праукраїнської держави // Наукові записки НПУ ім. М.П.Драгоманова. – К., 2000. – Вип. ХХХVІ. – 0,9 др. арк.

     127.     Борисенко В.Й. Наукові записки: Історичні науки (укладач). – Випуск ХХХVІ. – К., 2000. – 245 с. – 15,0 др. арк.

2001

     128.          Борисенко В.Й., Делімарський Р.Є. Комплект навчально-методичних матеріалів з історії України ХІХ ст. для студентів історичного факультету. – К., 2001. – 2,0 др. арк.

     129.          Борисенко В.Й. Комплект навчально-методичних матеріалів з історії України ХХ ст. для студентів історичного факультету. – К., 2001. – 2,0 др. арк.

     130.     Борисенко В.Й. Відновлення української державності // Історичний календар 2001 р. – К., 2001. – 0,3 др. арк.

     131.     Борисенко В.Й. Галицько-Волинська держава // Історичний календар 2001 р. – К., 2001. – 0,6 др. арк.

     132.     Борисенко В.Й. Київська Русь в історії України // Історичний календар 2001 р. – К., 2001. – 0,5 др. арк.

    133.      Борисенко В.Й. Праукраїнська держава // Історичний календар 2001 р. – К., 2001.         – 0,5 др. арк.

    134.  Борисенко В.Й. Українська гетьманська держава // Історичний календар 2001 р. – К., 2001.

     135. Борисенко В.Й. Еволюція слов‘янських пращурів українців до середини І тис. до н.е. // Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. Історичні науки – Вип. ХХХVІІІ. – К., 2001. – 0,4 др. арк.

     136. Борисенко В.Й. Меценатська діяльність грецьких купців у Ніжині в ХVІІ – ХVІІІ ст.         // Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. Педагогічні та історичні науки. – 2000. – Вип. ХХХVІІ. – К., 2001. – 0,8 др. арк.

     137. Борисенко В.Й. Пам’ятні місця боротьби України за незалежність у другій половині ХVІІ ст. // Праці центру пам’ятко-знавства. – К., 2001. 1,0 др. арк.

     138.  Борисенко В.Й. Культурно-освітня діяльність масонів, декабристів і кирило-мефодіївців у першій половині ХІХ ст. // Слов’янська культура в європейській цивілізації. – К., 2001. – 1,0 др. арк.

     139. Борисенко В.Й. Наростання суперечностей між Україною і Московією // Україна у ХХ ст.: уроки, проблеми, перспективи. – К., 2001. – 0,9 др. арк.

     140. Борисенко В.Й. 350-річчя битви під Берестечком // Военно-исторический вестник. – К., 2001. – 0,2 др. арк.

    141.  Борисенко В.Й. Наукові записки: Історичні науки (укладач). – Випуск ХХХVІІІ. – К.2001. 177 с. – 15,0 др. арк.

2002

     142. Борисенко В.Й., Левченко І.М. Культурно-освітня діяльність громадськості Лівобережної України в 1825 – 1860 рр. – К., 2002. – 7,7 др. арк.

     143. Борисенко В.Й., Непорожня Г.А. Суспільно-політична діяльність учителів і учнівської молоді України в 1900 – першій половині 1907 рр. – К., 2002. – 9,5 др. арк.

     144. Борисенко В.Й. Київська Русь за перших варязьких князів // Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Вип. 45. – К., 2002. – 0,4 др. арк.

    145.  Борисенко В.Й. Укладач // Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Вип. 45. – К., 2002. 12,0 др. арк.

     146. Борисенко В.Й. Утворення Праукраїнської держави з центром у Києві // Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Вип. 45. – К., 2002. – 0,4 др. арк.

     147. Борисенко В.Й. Укладач // Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Вип. 46. – К., 2002.         12,0 др. арк.

     148. Борисенко В.Й. Героїчна оборона Чигирина в 1677 – 1678 рр. // Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Вип. 47. – К., 2002. – 0,9 др. арк.

     149. Борисенко В.Й. (укладач) // Наукові записки НПУ ім. М.П. Драгоманова. – Вип. 47. – К., 2002. – 262 с. 12,0 др. арк.

2003

     150. Борисенко В.Й. Державний стандарт умінь бакалаврів-істориків. – К., 2003. – 36,0 др. арк.

     151. Борисенко В.Й. Михайло Драгоманов як історик // Перші міжнародні Драгоманівські читання. – Вип. 1. – К., 2003. – 0,5 др. арк.

     152. Борисенко В.Й. Культура промислового виробництва // Українська культура другої половини ХVІІ – ХVІІІ століть. – Т. 3. – К., 2003. 1,0 др. арк.

     153. Борисенко В.Й. Культура сільськогосподарського виробництва // Українська культура другої половини ХVІІ – ХVІІІ століть. – Т. 3. – К., 2003. 1,0 др. арк.

     154. Борисенко В.Й. Україна на шляху до Переяславської ради 1654 р. //      Історичний журнал. – К., 2003. – № 6. – 0,6 др. арк.

2004

     155. Борисенко В.Й. Переддень Переяславської ради 1654 р. // Знаки питання. Міжнародна наукова конференція 4 – 5 листопада 2004 р. – Ніжин,2004. – 0,25 др. арк.

     156. Борисенко В.Й. Зародження Української козацької держави // Історичний календар. 2004. – К., 2004. – 0,25 др. арк.

    157.  Борисенко В.Й. М.Драгоманов – видатний мислитель і громадський діяч // Науковий вісник. Історико-філософська серія. – Вип. 3. – Мелітополь, 2004. – 0,4 др. арк.

    158.  Борисенко В.Й. Історик. Учитель. Сподвижник // Наукові записки з української історії Переяслав-Хмельницького педагогічного університету ім. Г.Сковороди. – Вип. 15. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – 0,4 др. арк.

    159.  Борисенко В.Й. Зовнішньополітичні орієнтири української дипломатії в 1652 – 1653 рр. // Україна дипломатична. – Вип. 4. – К., 2004. – 1,0 др. арк.

2005

    160.  Борисенко В.Й. Перша кафедра історії України у педагогічних вузах країни // Освіта. – 1 – 8 червня 2005. – 0,25 др. арк.

    161.  Борисенко В.Й. Закономірності і парадокси української дипломатії (1654 – 1657) // Україна дипломатична. – Вип. 5. – К., 2005. – 1,2 др. арк.

    162.  Борисенко В.Й. Богдан Хмельницький // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки. – К., НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. –Вип. 1. – 0,25 др. арк.

    163.  Борисенко В.Й. Московія уявна в планах і діях Б. Хмельницького і Московія реальна // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки. – К., НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – Вип. 2. – 0,35 др. арк.

    164.  Борисенко В.Й. Створення та діяльність кафедри історії України // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки. – К., НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – Вип.2. – 0,8 др. арк.

    165.  Борисенко В.Й. Легендарний кошовий Запорозької Січі (Іван Сірко) // Історичний календар. – Вип. 11. – К., 2005. – С. 342 – 343.        – 0,1 др. арк.

    166.  Борисенко В.Й. Богдан Хмельницький // Історичний календар. – Вип. 11. – К., 2005. – С. 448 – 452. – 0,5 др. арк.

2006

    167.  Борисенко В.Й., Бульвінський А.Г., Візер С.О. Еволюція українсько-російських відносин у другій половині ХVІІ ст. – К., 2006. – 10,7 др. арк.

    168.  Борисенко В.Й. Наростання суперечностей між Україною і Московією в 1655 р. // Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. Наукові записки з української історії. – Вип. 18. – Тернопіль 2006 р. – 0,5 др. арк.

    169.  Борисенко В.Й. Україна на межі політичного розриву з Московською державою в 1656 – першій половині 1657 рр. // Проблеми державного будівництва в Україні. –Вип. 11. Матеріли міжнародної науково-практичної конференції „Україна в євроінтеграційному процесі: проблеми і перспективи”, 25 – 26 лютого 2006 року. – К., 2006. – 0,3 др. арк.

    170.  Борисенко В.Й. М. П. Драгоманов про „монархічний ідеал” в українському визвольному русі ХІХ ст. // Другі міжнародні Драгоманівські читання: Матеріали. 27 – 28 жовтня. – Вип. 1. – К., 2006. – 0,2 др. арк.

2007

    171.  Борисенко В.Й. Погляди М. П. Драгоманова на характер зв’язків України і Московщини // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки. – К., 2007. – 254 с. – Випуск 4. – 0,2 др. арк.

    172.  Борисенко В.Й. Україна на шляху до Переяславської ради // Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє: Наук. збірник. – Т.1. – Житомир, 2007. – 0,2 др. арк.

    173.  Борисенко В.Й., Іваненко А., Лоха В. Переяслав у козацьку добу // Переяслав у віках. – К., 2007.  8,0 др. арк.

2008

    174.  Борисенко В.Й. Соціально-економічний розвиток Переяслава у другій половині XVII ст. // Історія Переяслава. – Переяслав-Хмельницький, 2008 р. – 0,9 др. арк.

    175.  Борисенко В.Й. Переяславець Яким Сомко: особистість часів Руїни // Пам'ять століть – №1. – К. – 2008. 1,2 др. арк.

    176.  Борисенко В.Й., Тищенко К.П. Міжнародна науково-теоретична конференція “Доба гетьмана І. Мазепи в європейській історії: міфи і реалії” // Пам'ять століть. – 2008. – № 5 – 6. – 0,1 др. арк.

    177.  Борисенко В.Й. Успіхи і прорахунки соціальної політики уряду гетьмана І. Мазепи // Іван Мазепа та його доба: історія, культура, національна пам’ять: Матеріали Міжнародної наукової конференції. – К., 2008. – 0,1 др. арк.

    178.  Борисенко В.Й.Міждержавне зближення Запорізької Січі з Кримським Ханством у 20 – 30-х роках ХVІІ ст.\\ Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки. – Вип. 5.– К., 2008. – 0,8 др. арк.

    179.  Борисенко В.Й. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: Зб. наукових праць. – Вип. 5 (відп. редактор). – К., 2008. – 13,5 др. арк.

2009 

     180.  Борисенко В.Й. Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями 6.03.03.00, 7.03.03.00, 8.03.03.00 “Історія України”. – К., 2009. – 28,3 др. арк.

     181.  Борисенко В.Й., Глизь І.І., Невінчана І.О. Історія України від найдавніших часів до 1240 р. // Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями 6.03.03.00, 7.03.03.00, 8.03.03.00 “Історія України” – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 1,8 др. арк.

    182.  Борисенко В.Й., Візер С.О. Історія України 40-ві роки – XVI ст. // Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями 6.03.03.00, 7.03.03.00, 8.03.03.00 “Історія України” – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. 2,5 др. арк.

    183.  Борисенко В.Й., Візер С.О. Історія України XVIІ ст. // Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями 6.03.03.00, 7.03.03.00, 8.03.03.00 “Історія України” – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. 2,7 др. арк.

    184.  Борисенко В.Й., Іванова Л.Г. Історія України XVІIІ ст. // Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями 6.03.03.00, 7.03.03.00, 8.03.03.00 “Історія України” – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 2,4 др. арк.

    185.  Борисенко В.Й., Плющ М.Р. Історія України ХІХ ст. // Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями 6.03.03.00, 7.03.03.00, 8.03.03.00 “Історія України” – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 2,6 др. арк.

    186.  Борисенко В.Й., Андрусишин Б.І., Сегеда Р.А. Історія України 1900 – 1939 рр. // Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями 6.03.03.00, 7.03.03.00, 8.03.03.00 “Історія України” – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 2,6 др. арк.

    187.  Борисенко В.Й., Двірна К.П. Історія України з 1939 р. до сьогодення // Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями 6.03.03.00, 7.03.03.00, 8.03.03.00 “Історія України” – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 2,1 др. арк.

    188.  Борисенко В.Й. Конотопська битва 1659 р. у контексті європейської історії другої половини 50 – 60 рр. XVIІ ст. // Навчально-методичний комплекс фахової підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями 6.03.03.00, 7.03.03.00, 8.03.03.00 “Історія України” – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 0,5 др. арк.

    189.  Борисенко В.Й. М.П. Драгоманов і «Тимчасова педагогічна школа» в Києві у 60-х роках ХІХ ст. // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: Зб. наукових праць. – Випуск 6: Ювілейний випуск до 175-річчя НПУ імені М.П. Драгоманова. – К., 2009. – 0,25 др. арк.

2010

    190.  Борисенко В.Й., Візер С.О. Державотворчі та національно-духовні процеси в Україні першої половини XVII ст.: Навчальний посібник. – К., 2010. – 9,0 др. арк.

    191.  Борисенко В.Й. М.П. Драгоманов і «Тимчасова педагогічна школа» в Києві у 60-х роках ХІХ ст. // Науковий часопис імені М.П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: Зб. наукових праць. – Випуск 6. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – 0,6 др. арк.

    192.  Борисенко В.Й. Доносити історію об’єктивно і неупереджено // Пам'ять століть. – № 1 – 2. – К., 2010. – 0,9 др. арк.

    193.  Борисенко В.Й. Кафедра історії України НПУ імені М.П.Драгоманова і підготовка вчителів-істориків // Пам'ять століть. – № 3. – К., 2010. – 0,6 др. арк.

    194.  Борисенко В.Й. Вступ // Гречка А.Б. Національно-освітній рух на Лівобережній Україні в 1990 – першій половині 1907 рр. Навчальний посібник. – К., 2010. 4,2 др. арк.

    195.  Борисенко В.Й. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: Зб. наукових праць. – Вип. 6 (відп. редактор). – К., 2010. – 12,0 др. арк.

    196.  Борисенко В.Й. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 6. Історичні праці. –Вип. 7 (відп. редактор). – К., 2010. 12,0 др. арк.

2011

197.Борисенко В.Й. Освітня політика царського уряду в Україні другої половини ХІХ ст. \\ Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки. – Вип. 8.– К., 2011. – 0,9 др. арк.

198. Борисенко В.Й. Боротьба демократичних сил за народну освіту в Україні 60 – 90-х років ХІХ ст. (видання друге). – К., 2011. 9,4 др. арк.

199. Борисенко В.Й. М.П.Драгоманов як історик \\Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах. – К.    2011. – 0,2  др. арк.

200. Борисенко В.Й. Оцінка М.П. Драгомановим характеру зв’язків України і Московщини // Там само. – 0,2 друк. арк.

201. Борисенко В.Й. М. П. Драгоманов про „монархічний ідеал” в українському визвольному русі ХІХ ст. // Там само. – 0,2 др. арк.

202. Борисенко В.Й. Видатний мислитель і громадський діяч //Там само. – 0,2 др. арк.

203. Борисенко В.Й. М.П. Драгоманов і Тимчасова педагогічна   школа в Києві у 60-х роках ХІХ ст. // Там само. – 0,5 др. арк.

204. Борисенко В.Й. Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах (голов. редактор).–К.2011.– 9.5 др. арк.

205.Борисенко В.Й. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 6. Історичні праці. – Вип. 8 (відп. редактор). – К., 2011.– 16.5 др. арк.


 


 

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Всього відвідувань  

13039397
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
4718
10720
54089
11447010
418383
641921
13039397

Your IP: 34.204.191.0
Server Time: 2020-02-19 14:25:40
   

Хто на сайті?  

На сайті 375 гостей та відсутні користувачі

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ