Основи геополітики і геостратегії

Деталі

Опис

навчальної дисципліни ВВ.2.3.1.          

"Основи геополітики і геостратегії"

Загальна характеристика дисципліни

Навчальне навантаження з дисциплін

Методи навчання і форми контролю

Галузь знань 29 Міжнародні відносини

Кількість кредитів - 3

Методи навчання:

інформаційно-рецептивний,

репродуктивний, метод проблемного викладу, частково-пошуковий, дискусійний, дослідницький

Спеціальність – 291

Загальна кількість годин

Денна

Заочна

-

Освітній рівень - бакалавр

Лекції

18

-

Статус дисципліни

Вибіркова

Семінарські

(практичні заняття)

16

-

Рік навчання дисципліни за навчальним планом (2019)

Лабораторні

Форми поточного контролю:

Модульні контрольні роботи, тестові завдання, захист мультимедійних презентацій.

------

-----

Семестр 5

Індивідуальні

   

Тижневе навантаж. (год.)

$1-        аудиторне – 2

$1-        самостійна робота - 3

-----

-----

Форми підсумкового контролю

залік

Мова навчання - українська

Самостійна робота

Передумови навчання –

зовнішя політика та дипломатія України, гуманітарний чинник у світовій політиці, історія дипломатичного протоколу,

міжнародні організації, міжнародні конфлікти.

   

Співвідношення аудиторних годин і годин СРС

1/2

-

 

Мета навчальної дисципліни: розкрити в історичній перспективі зміст понять і концепцій ідеологічних доктрин, які використовує світова геополітика для трактування практичної міжнародної політики народів та держав періоду новітньої історії; розглянути геостратегію як практичну складову геополітики, дослідити в яких формах використовуються державами основні засоби її досягнення.

Завдання курсу: оволодіти понятійним апаратом та інструментарієм геополітичного та геостратегічного аналізу; засвоїти основні класичні та сучасні концепції геополітики та геостратегії; навчити виявляти геополітичні інтереси головних суб'єктів світового процесу та їх геостратегічні засоби і методи для досягнення геополітичної мети на міжнародній арені.

Програма навчальної дисципліни: у результаті вивчення даного курсу студент повинен знати: сутність понять "геополітика", "геостратегія", об’єкт, предмет і головні завдання; методи і функції геополітики та геостратегії як науки; основні поняття і категорії геополітики; головні тенденції, концепції та гіпотези еволюції сучасного світу; основні геополітичні проблеми різних регіонів світу; головні положення та напрями геостратегії України, її геополітичні інтереси на сучасному етапі. Вміти: виявляти роль геополітичного чинника у сучасній міжнародній політиці; аналізувати сучасні геополітичні теорії з огляду на реалії постбіполярного світу та особливості геополітичної ситуації в Україні; обґрунтовувати можливі шляхи і способи розв’язання геополітичних проблем.

Бібліографія: Гольцов А.Г. Геополітиката політична географія: підручник / А.Г. Гольцов. – К.: Центр учб. літ-ри, 2012; Дністрянський М.С. Геополітика: навчальний посібник / М.С. Дністрянський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011; Дністрянський М.С. Геополітичні доктрини і підходи: критичний аналіз методології / М.С. Дністрянський. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2003; Куліченко О.О. Пріоритети та засади формування української геостратегії на перспективу / О.О. Куліченко // "Історія" Наукові праці. Випуск 134. Том 147. – С. 133 – 136; Цибульський С.І. Особливості геостратегії держав сучасності / С.І. Цибульський // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 84, 2009. – С. 121 – 128.

Методичне забезпечення: викладання навчальної дисципліни забезпечується сучасними технічними засобами навчання, які побудовані на новітніх інформаційно-комунікаційних технологіях (мультимедійний комп’ютер, мультимедійний проектор, авторські засоби мультимедіа).На заняттях і під час самостійної роботи студентів використовуються методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни, а саме: робоча навчальна програма; збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) оцінювання навчальних досягнень студентів; перелік питань підсумкового контролю; презентації до лекцій.

Реєстрація на навчальну дисципліну (для дисциплін за вибором).

Зауваження: необхідні загальні знання з історії та політичних дисциплін.

Лектор: к.і.н., доцент Желєзко Алла Миколаївна.

Факультет історичної освіти

Адреса: м. Київ, вул. Освіти, 6, тел. 249-62-12.

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Всього відвідувань  

13039784
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5105
10720
54476
11447010
418770
641921
13039784

Your IP: 34.204.191.0
Server Time: 2020-02-19 14:40:43
   

Хто на сайті?  

На сайті 394 гостей та відсутні користувачі

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ