Керівництво і склад кафедри міжнародних та регіональних студій

Деталі
Перегляди: 28306

Стоян ТАСтоян Тетяна Андріївна - завідувач кафедри, доктор історичних наук, професор

Закінчила історичний факультет Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка (з відзнакою) та факультет іноземної філології НПУ імені М.П.Драгоманова (з відзнакою).

 Кандидатська дисертація на тему «Університетська освіта в Україні в другій половині ХІХ ст.»
Докторська дисертація на тему «Політична цензура в УРСР у 20-30-ті рр. ХХ ст.»
Досліджує суспільно-політичну та соціальну історію України та Росії другої половини ХІХ - першої половини ХХ ст., проблеми культурно-освітньої політики нової та новітньої історії України, актуальні питання міжнародної гуманітарної комунікації.
Автор понад 150 наукових та навчально-методичних праць. 

 

Берендєєва О.В. Верес-Сліпенко Ольга Вікторівна -  кандидат історичних наук, доцент

Закінчила Інститут історичної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 
 
Кандидатська дисертація  на тему «Кооперативний рух у теорії та практиці аграристських і комуністичних партій країн центрально-східної Європи (20-ті роки ХХ ст.)» 
Досліджує соціально-економічну та культурну історію України  та світу першої половини ХХ ст., актуальні проблеми історії та сучасної практикиміжнародного туризму.
Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць. 
 
 
 
 

Дзюбленко

 Дзюбленко Ірина Михайлівна -  кандидат історичних наук, доцент

Закінчила Інститут історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 
 
Кандидатська дисертація  на тему «Розвиток приватного підприємництва міського населення в УСРР (20-і рр. ХХ ст.)» 
Досліджує актуальні проблеми з історії української дипломатії та  розвиток туристсько-екскурсійної справи в Україні (20-30-і роки ХХ ст.).  
Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

 

 

 

 

Кудрик К.О.

 Кудрик Катерина Олександрівна -  кандидат філологічних наук, доцент

Закінчила факультет романо-германської філології Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка. 
 
Кандидатська дисертація  на тему «Концепція особистості у романах Д.Г. Лоуренса і традиції російської літератури другої половини ХІХ століття».
Досліджує актуальні проблеми методики викладання англійської мови у вищих навчальних закладах гуманітарного профілю.  
Автор понад 20 наукових та навчально-методичних праць.
           
                                                                                                                                                              galina
 Олександрова Галина Мелютіївна - кандидат філологічних наук, доцент
 
Факультет іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
Кандидатська дисертація на тему «Жанрові модифікації малої прози Л. Пахаревського».
Досліджує актуальні проблеми методики викладання англійської мови у вищих навчальних закладах гуманітарного профілю. 
 
 
 

Теремецька Т.В.Теремецька Тетяна Вікторівна- старший викладач

 Закінчила Інститут історичної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 

 Досліджує національно-етнічну історію України ХХ-ХХІ ст., зокрема проблеми толерантності в сучасному українському суспільстві.

 Автор понад 30 наукових та навчально-методичних праць.

 

    Швець Анна Іванівна - викладач

 Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, факультет іноземної філології ( з відзнакою). Курси італійської мови філіалу при університеті для іноземців в м. Перуджа (сертифікат CELI).

  Коло професійних інтересів: Активізація процесу навчання іноземній мові. Інновації при викладанні англійської та італійської мови, презентаційно–професійне спрямування викладання мови.

 

 

     Богатирчук Катерина Олександрівна - аспірант, викладач

  Закінчила Інститут історичної освіти, магістр історії (з відзнакою) та Вечірній факультет Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова за спеціальністю: Філологія. Германські мови та літератури, спеціаліст.

  Завершує роботу над дисертацією "Повсякденне життя дітей та підлітків шкільного віку Української РСР другої половини 1960-х - першої половини 1980-х рр."

  Автор понад 15 наукових праць.

 

 

   Павленко Олександр Іванович - аспірант

  Закінчив Інститут історичної освіти Націоналиного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, магістр історії.

  Досліджує проблеми соціальної історії України та світу.

 

 

 

 

    Огняник Діана Анатоліївна - лаборант

  Закінчила Факультет історичної освіти Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, бакалавр.
 
  Досліджує питання соціальної історії України та світу.
  Автор 3 наукових праць.