Навчальні дисципліни

Деталі
Перегляди: 12072
І курс

І семестр

Залікові дисципліни:
1.    Логіка
2.    Риторика
3.    Фізичне виховання
4.    Основи медичних знань
5.    Вікова фізіологія і валеологія
6.    Вступ до спеціальності
Екзаменаційні дисципліни:
1.  Ділова Українська мова
2.  Спеціальні історичні дисципліни
3.  Історія стродавнього світу
4.  Історія слов’янських народів
5.  Історія правових і політичних вчень (ІП)
5а. Загальна етнографія (ІУ)
5б. Загальна етнографія (ІКТ)
5в. Біосоциогенеза людини (іС)
5г. Країнознавство і міжнародний туризм (ІК)
5д. Українська палеографія (ІЕ)


ІІ семестр

    Залікові дисципліни:
    1. Іноземна мова.
    2. Історія України.
    3. Фізичне виховання.
    4. Історія держави і права (ІП).
    Екзаменаційні дисципліни:
    1. Археологія.
    2. Історія слов'янських народів.              
    3. Історія стародавнього світу.
    4. Психологія.
    5. Теорія держави і права (ІП).

IІ курс

І семестр

Залікові дисципліни:
1. Фізичне виховання
2. Історична географія
3. Технічні засоби навчання
4. Конституційне право України (ІП).
4А.  Музеєзнавство (ІУ)
4Б.   Музеєзнавство (ІКТ)
4В.   Спеціальні суспільствознавчі дисципліни (ІС)
4Г.    Історія дипламатії (ІК)
4д. Музеєзнавство (ІЕ)

Екзаменаційні дисципліни:
1. Педагогіка
2. Історія України
3. Історія середніх віків
4. Історія слов’янських народів

ІІ семестр


    Залікові дисципліни:
    1. Історичне краєзнавство
    2. Історія слов'янських народів
    3. Основи екології
    4. Технічні засобти навчання
    5. Адміністративне право України (ІП)
    6. Основи наукових досліджень
    7.Фізичне виховання
    Екзаменаційні дисципліни:
    1. Іноземна мова
    2. Історія середніх віків
    3. Історія України
    4. Психологія
    5. Цивільне і господарське право, цивільний і арбітражний процес (ІП)

IIІ курс

І семестр

Залікові дисципліни:
1. Релігієзнавство
2. Етика та естетика
3. Безпека життєдіяльності та ЦО
4. Основи охорони праці
5. Освітньо-виховні системи та технології
6. Сімейне право (ІП)
6А.   Етнодемографія слов’янських народів (ІУ)
6Б.   Історія туризму в Україні (ІКТ)
6В.   Шк. курс “основи еконномічних знань та МН” (ІС)
6Г.   Міжнародна боністика та нумізматика (ІК)

Екзаменаційні дисципліни:
1. Історія педагогіки
2. Історія України
3. Нова історія країн Європи та Америки
4. Історія слов’янських народів
5. Цивільне і господарське право, цивільний і господарський процес (ІП)
5А. Етнографія України (ІУ)
5Б. Етнографія України (ІКТ)
5В. Громадянська освіта (ІС)
5Г. Сучасні політичні системи країн Заходу і Сходу

ІІ семестр

    Залікові дисципліни:
    1. ІсторіЯ України
    2. Педагогічна творчість
    3. Теорія та методика навчання історії
    4. основи охорони праці
    Екзаменаційні дисципліни:
    1. Історія культури зарубіжних країн
    2. Історія слов'янських народів
    3. Нова історія країн Європи та Америки
    4. Основи економічної теорії
    5. Правоохоронні органи України
    6. Фізичне виховання

ІV курс

І семестр

Залікові дисципліни:
1. Шк. курс історії України та МН
2. Шк. курс всесвітньої історії та МН
3. Нова історія країн Азії та Африки
4. ТМН правознавства (ІП)
5. Кримінологія (ІП)
4А. ТМН українознавства (ІУ)
5А. Етнографія слов’янських народів (ІУ)
4Б. ТМН суспільствознавства (ІС)
5Б. Основи демократії (ІС)

Екзаменаційні дисципліни:
1. Соціологія
2. ТМН історії
3. Українська етнографія (ІП)
4. Трудове право України (ІП)
3А. Правознавство (ІУ)
4А. Українська етнографія (ІУ)
3Б. Правознавство (ІС)
4Б. Країнознавство (ІС)
5.  Історія України

ІІ семестр

    Залікові дисципліни:
    1. Політологія
    2. ТМН суспільно-політичних дисциплін

     3. Шкільний курс "Рідний край" та МН

    Екзаменаційні дисципліни:
    1. Історія України
    2. Нова історія Азії та Африки
    3. Нова історія країн Європи і Америки
     4. ТМН навчання правознавства

V курс

І семестр

Залікові дисципліни:
1. Основи праці в галузі
2. Вища освіта і болонський процес
3. Історія української культури
4. Новітня історія країни Азії та Африки
5. Інтелектуальна вланість (для магістрів)
6. Методологія і методи наукових досліджень
7. Організація управління навчального поцесу і виховної роботи у ВНЗ

Екзаменаційні дисципліни:
1. Історіографія нової і новітньої історії
2. ТМН суспільно-політичних дисциплін
3. Народознавство (ІП)
4. Міжнародне право (ІП)
3А.   Основи конституційного права (ІУ)
4А.   Етнологія (ІУ)
3Б.   Основи конституційного права (ІС)
4Б.   Історія суспільних вчень (ІС)

ІІ семестр