Наукова робота кафедри історії та археології слов'ян

Деталі

На­у­ко­ва ро­бо­та ви­кла­да­чів ка­фе­д­ри

Проф. Журба М.А. ке­ру­є під­го­то­в­кою ка­н­ди­дат­сь­ких і до­к­тор­сь­ких ди­се­р­та­цій. Зокрема, під його керівництвом працюють 4 аспірантів та 2 докторанта.

 Проф. Журба М.А опу­б­лі­ку­вав:

1. Міжнародні зв’язки українського Червоного Хреста. Монографія –К.: „Леся” , 2006 р., 185 ст./ (14 друк. арк.)

2. Громадські об’єднання українського села і практика інтернаціоналізму у світлі архівних джерел (20-30-і рр. ХХ ст.)// Історичні і політичні дослідження. За     П.В.Доброва. – Донецьк, 2006. -№ ½. С. 123-130. (1 друк. арк..)

3. Проблеми викладення історії слов’янських народів у вищіх навчальних закладах// Слов’янський світ. -2007. -№1. С. 128-134. (1 друк. арк.)

4. Гуманітарна діяльність Червоного Хреста на Балканах в к. ХІХ на початку ХХ ст.// Міжнародні зв’язки України .- 2006 р. Вип..1. С. 12-20. (1 друк. арк..)

5. Участь громадських об’єднань у культурницьких програмах більшовицького режиму у 20-х рр. ХХ ст// Український селянин. 2007. Вип..2 (0,6 друк. арк..)

6. Міжнародна діяльність Червоного Хреста незалежної України// Культура народів Причорномор’я. 2007. № 90 (1 друк. арк..)

 За­га­ль­на кі­ль­кість пу­б­лі­ка­цій та їх об­сяг ста­но­вить 18,6  друк. арк.

 

Проф.. Виговський М.Ю. опублікував:

1. Становлення та функціонування номенклатури радянської системи освіти в Україні 20– 30-х рр.. ХХ ст.  Док. дис. 07.00.01. – історія України (1,8 друк. арк.)

2. Номенклатура   освітніх    установ    УСРР    в   умовах    сталінської модернізації суспільних відносин початку 30-х рр. XX ст. // Борисфен. - 2006. -№7.-С. 14-16.

3. Повсякденна діяльність номенклатури освітніх установ початку 30-х рр.  XX  ст.  (за матеріалами протоколів засідань колегії Наркомосу  УСРР, серпень 1931 - 1932 рр.) // Соборна Україна: історична ретроспектива: Збірник наукових статей.  -  Вип.   4.  - Т.   1.  -  Черкаси:  Черкаський  національний університет, 2006. - С. 43 - 47.

4. Гринько – реформатор системи освіти в Україні.// Директор школи, ліцею, гімназії. № 1-2, 2007. – С. 178 - 182.

5. Наддніпрянська Україна в добу „великих реформ” у Росії// Історія в школі. №1, 2007. С 20-26.

6. Слов’яни напередодні великого переселення народів//  Історія в школі. №2, 2007. С 37-39.

7. Роль та місце художньої літератури на уроках історії України// Історія в школі. №3, 2007. С 23-29.

8. Роль та місце художньої літератури на уроках історії України// Історія в школі. №3, 2007. С 26-30.

 За­га­ль­на кі­ль­кість пу­б­лі­ка­цій та їх об­сяг ста­но­вить 3,2  друк. арк.

 

Проф. Падалка С.С. опублікував статтю:
1. Розвиток земельних відносин в Україні 1990-2000 рр.// Проблеми історії України: факти, судження, пошук. –К, 2007. С 67-74. (0,5 друк .арк.).

 

Доц.. Шишкін Р.Г. опублікував:
1. Дослідження на пам'яток пізньоримського часу   на Київщині у 2005р. //
АДУ  2004-2005р.  -  Київ-Запоріжжя.-  2006.-  С.   299-302.   (у  співавторстві  з
Петраускасом О.В. та Бабенко Р.В.) (Стаття обсягом 0,3 др.арк).

2. Монографія    "Памятники    поздеримского    времени    Правобережной Киевщины» (у співавторстві з Кравченко Н.М., Петраускасом О.В., Петраускасом А.В.) - обсяг 32,2 др.арк.

 За­га­ль­на кі­ль­кість пу­б­лі­ка­цій та їх об­сяг ста­но­вить 32,5 друк арк.
 

 Доц.. Шишкін Р.Г. виступав офіційним опонентом в Інституті археології НАНУ на захисті кандидатської дисертації Строценя Б.І. "Черняхівське населення Західного Поділля"; був експертом у затвердженні планової теми "Культурно-історичні процеси на теренах України в 1 тис.н.е." відділу археології давніх слов'ян Інституту археології НАНУ.

 Загальна кількість по кафедрі:  54,8 друк. арк.

 

 У складі кафедри плідно працює науково-дослідна лабораторія археологічних досліджень, яка підтримувала активні творчі контакти з Інститутом археології НАН України.

 Участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, конгресах:

1.     ІІІ Міжнародний конгрес українських істориків 2006 р., Черкаси. 17-19 травня. (професор Журба М.А.)

2.     Х ювілейні Запорізькі єврейські читання 2006 р. . (проф. Журба М.А.)

3.      VI Всеукраїнський симпозіум з проблем аграрної історії з нагоди 100-ї річниці початку Столипінської аграрної реформи в Україні. – Черкаси 2006 (доц.. Виговський М.Ю ).

4.     Всеукраїнська наукова конференція „Українська державність: Генеза, історичний розвиток, традиція” (23-24 березня 2006 р., Житомир).- Житомир, 2006.

5.     Науково-практична конференція „Нова економічна політика: минуле і сучасгність” (28 березня 2006 р., Київ)

6.     ІІІ Міжнародний Конгрес українських істориків „Українська історична наука на шляху творчого поступу” .- Луцьк 17-19 травня 2006р. (проф. Журба М.А.)

7.      Міжнародна науково-практична конференція „Розвиток еллінізму в Україні у ХVІІІ —  на поч. ХХІ ст.”. –Маріуполь. 21-23 травня 2007 . (проф. Журба М.А., асист. Козир В.В. )

 

 

   

GTranslate  

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
   

Всього відвідувань  

11144711
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
23029
26261
78868
9569473
193957
617837
11144711

Your IP: 141.8.142.11
Server Time: 2019-11-12 22:02:23
   

Хто на сайті?  

На сайті один гість та відсутні користувачі

   

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ